quinta-feira, novembro 10, 2011

Comentário na SIC-N sobre crise zona euro